dolarBO.com

FAQ / Tapxañ utjkiti

Aka satawa janiwa?

Aka satawa jan wali taykañ mä sartawiwa dollar ukax Boliviano ukhamaraki jach'a utjkitiwa bancospiwa janiw jan qhana utjkitiwa.

"Mbohupa" janiwa?

Mbohupa jacha ukax banco janiw cambista qillqatakiwa ukhamaraki jutaskiwa dollar ukampi. Aka utjkitiwa janiw dollarwa jutaski bolivianos ukampi.

"Mboguata" janiwa?

Mboguata jacha ukax banco janiw cambista qillqatakiwa ukhamaraki jutaskiwa bolivianos ukampi. Aka utjkitiwa janiw bolivianoswa jutaski dollar ukampi.

Mana utjkitiwa?

Ukax bancospiwa sartawiwa ukhamarakixa bancospiwa jach'a utjkitiwa.

Jan qhana utjkitiwa jan sarantapxañ utjkitiwa.

Mana utjkitiwa janiraki?

Janiraki utjkitiwa sarantapxiwa, ukanakax fuente janiw fecha/hora utjkitiwa. Jaqinakax wali ukhamaraki, janiwa utjkitiw utjiraki. Sarantapxiwa aka utjkitiwa janiraki yatiqatakiwa janiw bancospiwa qhana utjkitiwa.

Juma sarantapxiwa janiw suporte utjkitiwa?

Email [email protected] ta apañ mäki.